Arktista vetovoimaa Jakutiasta

Jakutianlaika, on Pohjois-Itä Venäjän alkuperäiskansan {”dog-rivers”} jalostama primitiivinen kantarotu. Rotu on alunperin toiminut niin veto -kuin metsästyskoirana, Sahan tasavallan alueella, Yakutiassa. Jakuutit käyttivät koiria luonnollisina kulkuvälineinä arktisilla Siperian alueella, joilla välimatkat ja olosuhteet olivat pitkiä ja ankaria. Rotu on säilyttänyt alkuperäiset ominaisuutensa ja säilynyt elinvoimaisena aina tähän päivään asti,  vaikka se onkin lähtöisin hyvin pienestä kantapopulaatiosta.
Jakutianlaikojen monet käyttömahdollisuudet jokapäiväisessä elämässä, ovat säilyneet vuosisatojen ajan, alkaen metsästyksestä, asuntojen vartioinnista, karjan hoidosta ja tietysti rekikoirana toimimisesta.

This slideshow requires JavaScript.

Powered by WordPress.com.

Up ↑