Suomen Jakutianlaikayhdistys ry

Suomen Jakutianlaikayhdistys ry, on vuonna 2017 perustettu jakutianlaikojen rotuyhdistys.
hauviij (3)

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jakutianlaikojen jalostusta ja kasvattamista, sekä säilyttää ja kehittää rotumääritelmän mukaista ulkomuotoa ja käyttöominaisuuksia. 

Yhdistys pyrkii edistämään rodun tunnetuksi tekemistä sekä edistää koiraharrastusta. Tämän toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia koulutus-ja keskustelutilaisuuksia, kursseja, näyttelyitä, leirejä sekä kokeita ja kilpailuja. Ajankohtaisista asioista pyritään kertomaan erilaisten julkaisujen ja tiedotustoiminnan välityksellä.

Yhdistys ohjaa ja valvoo rodun jalostustyötä, se kehittää ja pitää huolta rodun ulkomuodon arvosteluun liittyvissä harrastus -ja koetoiminnassa. Pyrimme julkaisemaan jakutianlaikojen terveys- ,koe-, ja näyttelytulokset.

Toimintansa tukemiseksi rotuyhdistys voi asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistaa toimintaansa varten tearpeellisia kiinteitä ja irtainta omaisuutta.

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: